BRF

Ekonomi33

Vi erbjuder helhetslösning för Bostadsrättsföreningar

–          Redovisning och bokföring.

–          avisering av månadsavgifter och uppföljning av att betalning sker

–          fakturering av hyresgäster av lokaler mm

–          leverantörsfakturor

–          andra poster, t.ex. utlägg, avskrivningar mm

–          arvoden/lön till styrelse och andra

–          hantering av betalningar

–          Månadsvis bokslut med resultat- och balansräkning samt specifikation över obetalda kundfordringar och leverantörsfakturor.

–          Årsvis gör vi årsredovisning, deklaration samt eventuella kontrolluppgifter.

–          Ansvarar för att medlemsregister är aktuellt och uppdaterat

–          Hantering av pantregister med förändringar av lån för gamla och nya medlemmar

Vi finns också på plats för ekonomisk konsultation.