Lönehantering

COLOURBOX5507595_stor

Lönehantering innefattar att vi med utgångspunkt från löneunderlag från er sköter:

– Lönespecifikation
   Upprättande och utskick till respektive anställd

– Löneutbetalning
   Utbetalningsunderlag till er alternativt att vi gör utbetalning till respektive anställd

– Månadsvis skattedeklaration
   Framtagande av underlag, alternativt att vi gör deklarationen.

– Bokföring
   Bokföringsunderlag tas fram

– Årlig kontrolluppgift till Skattemyndigheten

–  Arbetsgivarintyg

Tidsåtgång och därmed priser är beroende på vilka arbets- och löneformer ert företag har. Vi offererar därför priser för lönehantering efter diskussion om hur det ser ut just på ert företag.