Bokföring & redovisning

sokerjobb

Vi utför:

–     Kontering och bokföring
–     Månadsbokslut med balans- och resultaträkning
–     Månadsvisa skattedeklaration
–     Fakturering av era kunder inklusive uppföljning av betalning
–     Betalning av leverantörsfakturor
–     Årsbokslut
       Med kontoavstämningar som krävs
–     Årsredovisning
       Komplett med samtliga bilagor som krävs
–     Årlig inkomstskattedeklaration
       Företagets årliga inkomstskattedeklaration med skatteplanering och hänsyn till ev.
       koncernförhållande mm
–     K-10
       Upprättas för samtliga delägare
–     Personlig skattedeklaration

Vi har möjlighet att sitta hos er och utföra uppdraget. Det vanligaste är dock att vi utför det hos oss på vårt kontor i Vällingby. Underlaget såsom kvitton, kund- och leverantörsfakturor skickas då med vanlig post till oss antingen 1 gång i månaden eller lite oftare beroende på omfång.